دکتر مسعود چینی فروشان

تحصيلات:

 • دکترای تخصصی روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی (1391-1396)

عنوان پایان نامه: درمان فراشناختی اختلال وسواس فکری–عملی همراه با اختلال افسردگی اساسی و بدون اختلال افسردگی اساسی

 • کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه اصفهان (1387-1389)
 • عنوان پایان نامه: مديريت استرس به شيوه شناختي رفتاري بر اضطراب امتحان داوطلبان کنکور

جایزه ملی

 • برگزیده «بیست و پنجمین دوره کتاب سال دانشجویی» در سال 1397 برای کتاب « مداخله و طرح­های درمانی برای افسردگی و اختلالات اضطرابی».
 • برگزیده «نوزدهیمن دوره کتاب سال دانشجویی» در سال 1391 برای کتاب «درمان شناختی رفتاری اختلال اضطراب اجتماعی»

 

سوابق تدریس

 • آزمون­های عینی و فرافکن، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
 • شیوه های اصلاح و تغییر رفتار، دوره کارشناسی، دانشگاه شهید بهشتی.
 • آسیب شناسی روانی، دوره کارشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی.
 • کاربرد مقدماتی درمان، دوره کارشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی.
 • روان­شناسی عمومی، دوره کارشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی.
 • بهداشت روانی، دوره کارشناسی، دانشکده رفاه.
 • روان­شناسی اجتماعی، دوره کارشناسی، دانشگاه پیام نور، واحد ری.
 • روان­شناسی رشد 2، دوره کارشناسی، دانشگاه پیام نور، واحد ری.
 • اختلالات یادگیری، دوره کارشناسی، دانشگاه پیام نور، واحد ری.
 • استاد راهنمای پایان نامه دوره کارشناسی. دانشگاه پیام نور، واحد ری.

 

تالیفات

تالیف کتاب

 • سیاح طاهری، محمد حسین. چینی فروشان، مسعود. محمدزاده، ندا و همکاران. (1395). حقیقت مجازی. تهران: مرکز ملی فضای مجازی.

ترجمه کتاب

 • گلس، شرلی. (2003). دوستان غیر معمولی. ترجمه: مسعود چینی فروشان. (زیر چاپ)
 • موریتز، استفان. هاشیلد، ماریت. (2016). خودآموز فراشناختی برای اختلال وسواس فکری عملی. ترجمه: مسعود چینی فروشان. انتشارات ارجمند. (1397)
 • لیهی. ر، هالند. ا، مک­جین. ل. (2012). مداخله و طرح­های درمانی برای افسردگی و اختلالات اضطرابی. ترجمه: مهدی اکبری، مسعود چینی فروشان، انتشارات ارجمند. (1395)
 • دوگاس. م. و روبیچاود. م. (2008). درمان شناختی رفتاری برای اختلال اضطراب فراگیر. ترجمه: مهدی اکبری. مسعود چینی فروشان، انتشارات ارجمند. (1392)
 • هوفمان، ا. و اتو، م. (2008). درمان شناختی رفتاری برای اختلال اضطراب اجتماعی. ترجمه مسعود چینی فروشان و منصور آگشته، انتشارات ارجمند. (1390)

مقالات

 • چینی فروشان، م.، سهرابی، ف.، گلزاری، م.، و فرخی، ن. (1396). مقایسه اثربخشی درمان فراشناختی به شیوه گروهی و انفرادی بر درمان اختلال وسواس فکری- عملی. مجله روانشناسی معاصر، 11 (2)، 23-35.
 • چینی فروشان، م.، نشاط دوست، ح.، و عابدی، م. (1395). اثربخشی مداخله گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر اضطراب امتحان پسران داوطلب کنکور سراسری. فصلنامه مطالعات روان­شناسی بالینی، 23، 133-148.
 • چینی فروشان، م.، نشاط دوست، ح.، و عابدی، م. (1391). اثربخشی مداخله گروهی مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر سلامت روان دانش­آموزان پسر شهر تهران. مجله بهروان، 12، 35- 42.
 • Aghababaei, N., Błachnio, A., Arji, A., Chiniforoushan, M., Tekke, M., & Fazeli Mehrabadi, A. (2016). Honesty–Humility and the HEXACO Structure of Religiosity and Well-Being. Current Psychology, 35(3), 421-426.
 • Aghababaei, N., Błachnio, A., Arji, A., Chiniforoushan, M., Mohammadtabar, S. (2015). The relations among well-being outcomes, religiosity, and personality. Polish Psychological Bulletin, 46(3), 460–468.

 

برگزاری کارگاه های آموزشی

 • کارگاه­های دوره­ای CBT مرکز مشاوره دانشگاه تهران
 • کارگاه تخصصی درمان شناختی- رفتاری اختلال وسواس فکری- عملی، دانشگاه علامه طباطبائی
 • کارگاه­های دوره­ای «مدیریت استرس»، مرکز کنترل ترافیک، شهرداری تهران
 • کارگاه تخصصی «مصاحبه تشخیصی» برای کارآموزان روانشناسی. مرکز مشاوره صنعت نفت
 • کارگاه­های مدیریت استرس، دانشگاه اصفهان
 • کارگاه­های مدیریت استرس، دبیرستان­های شهر تهران

 

دوره های آموزشی گذرانده شده

 • کارگاه های دوره­ای “طرحواره درمانی” (36 ساعت). مدرس: دکتر فرشته موتابی و دکتر لادن فتی (1393)
 • کارگاه های”درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد”. مدرس: دکتر حسن حمیدپور (1393)
 • کارگاه های دوره­ای “درمان CBT” (100 ساعت). مدرسان: دکتر فرشته موتابی و دکتر لادن فتی (1391)
 • دوره تربیت مشاور “مشاوره پیش از ازدواج” (50 ساعت). دکتر محمود گلزاری (1391)
 • کارگاه تشخیص و درمان اختلالات جنسی. دکتر رسول روشن (1391)
 • کارگاه مصاحبه تشخیصی. دکتر احمد برجعلی (1391)
 • کارگاه های دوره­ای “درمان بیماری­های روانی” (170 ساعت). مدرس: دکتر محمدرضا عابدی (1388-1389)

 

تجربیات بالینی

 • موسس و مدیر مرکز مشاوره رهش (از 1398)
 • مرکز مشاوره بیدار (با مدیریت دکتر محمود گلزاری) (1391 – 1399)
 • کلینیک خانواده و کودک، دانشگاه شهید بهشتی (1394- 1397)
 • مرکز مشاوره دانشگاه صنعتی شریف (1397- 1399)
 • مرکز مشاوره شرکت نفت (1392-1396)
 • کلینیک بهسا (1394-1395)
 • مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان (1388-1389)
 • مشاور روان­شناختی دبیرستان سبحان (1389-1390)

 

فعالیت های فرهنگی

 • مشاور کمیسسون فرهنگی مجلس شورای اسلامی
 • داور مجله علمی- پژوهشی «فصلنامه مطالعات روان­شناسی بالینی»، دانشگاه علامه طباطبائی
 • داور مجله علمی- پژوهشی «روان شناسی فرهنگی »، دانشگاه علامه طباطبائی
 • نویسنده ماه­نامه «سپیده دانایی»
 • نویسنده ماه­نامه «زیر و بم زندگی»
 • کارشناس روان­شناسی برنامه «زنده باد زندگی» (شبکه دو)، بیراهه (شبکه یک)، شوقستان (رادیو ایران)، صبح و گفتگو (رادیو گفتگو)، گفتگوی اجتماعی (رادیو گفتگو)، چراغ (رادیو تهران)