مشاوران مرکز مشاوره رهش

دکتر مسعود چینی فروشان

دکتر مسعود چینی فروشان

مدیر مرکز. روانشناس بالینی

دکتر روح الله عباسی

دکتر روح الله عباسی

روانسنج. روانشناس صنعتی

مینا پهلوان

مینا پهلوان

زوج درمانگر

مونا امراللهی

مونا امراللهی

زوج درمانگر

با ما در تماس باشید