وقتی دیگران جهنم اند!

وقتی دیگران جهنم اند!

وقتی دیگران جهنم اند! آشنایی با اختلال اضطراب اجتماعی نویسنده: دکتر مسعود چینی فروشان   حمیده وارد خانه که شد، بدون این که با کسی حرفی بزند به اتاقش رفت و زد زیر گریه. بد شانسی­ها دوباره شروع شده بود. یک ماه مانده به امتحانات، استاد یکی از دروس سر کلاس گفته بود...